top of page
Terra creativa
2023

Coa forza do pensamento de Vandana Shiva como mantra na súa frase "A nosa creatividade depende da creatividade da terra" desde este proxecto queremos tecer aprendizaxes que partan da creatividade que habita nun monte rexenerado para despertar novas sensibilidades e vínculos coa terra. Terra Creativa desenvolverase ao longo dun ano no Monte Cambeiro de Amarelle en Corcubión entrecruzando propostas artísticas con achegamentos propios das ciencias e invitando á comunidade a se converter en cómplice desta experiencia que honra a cultura e vida pasada no monte e actualiza e promove un futuro xunta o monte.

Sigue o proxecto desde o blog de Terra Creativa e a través do noso IG
bottom of page