top of page
T-Furniture
2009 <

A Colección de Mobles T-Furnitures foron deseñados por Frank Buschmann para unha serie de eventos culturais en Holanda e posteriormente teñen percorrido e formado parte do mobiliario de distintos espazos e eventos culturais, entre eles forman parte de Intermediae e Matadero-Madrid, desde a apertura deste centro e su primeira presentacion publica en  ARCO 2006. Tamén foron presentados como parte do evento cultural Le Voyage à Nantes 2013 / Unha Viaxe a Nantes 2013.

Son deseños baseados no emprego de madeiras en madeira que utilizan materiais primos que son colhidos, procesados e fabricados de forma sostible. O enfoque en WUDTHiNG está en solucións de deseño de produción masiva que garanten prezos xustos e un uso responsable dos recursos. WUDTHiNG representa produtos honestos FEITOS EN EUROPA que renden homenaxe á madeira como recurso e ás súas cualidades extraordinarias.Todas as T-Furnitures están certificadas polo FSC, PEFC e ISPM15.

bottom of page