top of page
Mesa de plenos
2018

Mesa plenaria para o concello da vila histórica de Corcubión, Costa da Morte, Galicia.

Para propoñer o deseño da peza, tívose en conta a especificidade funcional e simbólica da mesa plenaria. Tendo en conta, principalmente, esta mesa como a que une aos representantes políticos na sesión plenaria e como a que media nas reunións onde se toman decisións para o futuro dunha comunidade. O deseño, por tanto, tiña que basearse en elementos da cultura galega que son comúns, incuestionables e irrevogables. A continuación, presentamos os principais elementos que se tiveron en conta:

  • Castro castrexo, porque se refire aos asentamentos prehistóricos das influencias culturais galego-celtas ancestrais. Esta é a base que dá forma á mesa.

  • Construción de barcos de madeira, porque se refire ás formas tradicionais de construción de embarcacións galegas. Neste caso, tómase para dar a estrutura construtiva á mesa.

  • A madeira de carballo, porque se refire a un recurso natural autóctono, considerado sagrado polos celtas e cuxos atributos eran, entre outros: vida, forza, sabedoría, nobleza, familia, lealdade, poder, lonxevidade, patrimonio e honra. Neste caso, tómase como materia prima para a mesa.

bottom of page